ورود دانش آموزان

برای ورود به بخش انتخاب دروس توجه نمایید که:

  • نام کاربری شما، شماره همراه شما می باشد.
  • پسورد یا رمز عبور، شماره منزلتان می باشد.
  • در صورتیکه موفق به ورود نشدید با شماره تلفن 66005077 تماس حاصل نمایید.