ورود دانش آموزان

برای ورود به بخش انتخاب دروس توجه نمایید که:

  • برای پایه های هشتم و نهم نام کاربری و پسورد، شماره همراه شما می باشد.
  • برای پایه هفتم نام کاربری و پسورد، شماره تلفن ثابت شما می باشد.(بدون کد 021)
  • در صورتیکه موفق به ورود نشدید با شماره تلفن 66005077 داخلی 221 تماس حاصل نمایید.
  • همچنین شماره های 66020026 و 66020027 و 66020028 نیز آماده حل مشکلات شما می باشند.